Vad Roland Orre vill göra, som en C-nominerad.

Vem jag är, är kort beskrivet här.
English version of this, here.

Vad är viktigt för mig/Sakfrågor/Politikområde?
Energi, IT, vård, skola, teknik och transportinfrastruktur.

Energi:

 • Effektivare energianvändning, med sikte på fossil-fria och uran-fria lösningar.
 • Effektivare utnyttjande av solenergi ffa CSP (concentrated solar power) och förbättrad lagring.

IT:

 • sträva efter en öppen fri informations-infrastruktur, dvs
  öppen källkod, öppna standarder, inga mjukvarupatent eller proprietär programvara.
 • På sikt avskaffa patentsystemet, då det hindrar fri innovation.
 • Rätt till att reparera! Att reparera kan vara mycket svårt idag pga av att det är svårt att få tag på både relevant dokumentation och reservdelar.
 • Sträva mot öppen hårdvara, likväl som öppen mjukvara.

Vård:

 • Närsjukhus och närakuter (vi bor i en stad på 46000 invånare och vi har 30 km till vår “närakut”…)
 • Bättre tandvårdsförsäkringar, tandvården är på tok för dyr.

Skola:

 • återinför betygen på tidigare stadium.
 • se till att eleverna får jobba med studier istället för att använda droger.
 • uppmuntra olika specialintressen på ett tidigt stadium, för att få folk att skaffa kreativa hobbies.

Teknik:

 • Billigare och effektivare metoder för att bygga hus.
 • Sträva efter en öppen fri konkurrens som förhindrar extremt höga priser på nyproduktion och hyror.
 • Sträva efter bättre kvalitet på produkter, idag är många produkter helt undermåliga, med en ej hållbar, design.

Transportinfrastruktur:

 • Hypersnabbtåg som återanvänder energi med sikte på trans-European express med visionen mot trans-Atlantic och trans-Oceanic express.
 • Biltåg, bort med de energi-ineffektiva bilarna från vägarna på långsträckorna.
 • Fler tåglinjer, typ hyperloop för närtrafiken, och maglev för längre sträckor. Bort med långdistans godstransport från vägarna.

About Orre Gustav. A.I. Roland

Technological ideologist, hacker (geek+nerd) Member of the Swedish Pirate Party. Developing the next generation customer driven innovation system. Wish-IT®, Wish Innovation Technologies® http://wish-it.se I like hacking with everything that makes information useful: Electronics, free hardware/software, knowledge systems, machine learning, AI (and in the future nano technology). I consider the patent system, the current monetary system and our national borders to be our biggest obstacles against a flourishing world in peace. Proprietary software and hardware is a dead end. I use only Linux on laptops, desktops and servers. PhD in computer science. MSc in engineering physics. Skilled in software development, data analysis and pattern recognition. Developing next generation customer driven innovation systems Wish-IT®, Wish Innovation Technologies ®, implementing permaculture in the land of ideas and innovation, making the customer the inventor. Favorite quotation: “If you have an apple and I have an apple and we exchange these apples then you and I will still each have one apple. But if you have an idea and I have an idea and we exchange these ideas, then each of us will have two ideas.” -- George Bernard Shaw
This entry was posted in Okategoriserade. Bookmark the permalink.

Leave a Reply