Vad Roland Orre vill göra, som en C-nominerad.

Vem jag är, är kort beskrivet här.
English version of this, here.

Vad är viktigt för mig/Sakfrågor/Politikområde?
Energi, IT, vård, skola, teknik och transportinfrastruktur.

Energi:

 • Effektivare energianvändning, med sikte på fossil-fria och uran-fria lösningar.
 • Effektivare utnyttjande av solenergi ffa CSP (concentrated solar power) och förbättrad lagring.

IT:

 • sträva efter en öppen fri informations-infrastruktur, dvs
  öppen källkod, öppna standarder, inga mjukvarupatent eller proprietär programvara.
 • På sikt avskaffa patentsystemet, då det hindrar fri innovation.
 • Rätt till att reparera! Att reparera kan vara mycket svårt idag pga av att det är svårt att få tag på både relevant dokumentation och reservdelar.
 • Sträva mot öppen hårdvara, likväl som öppen mjukvara.

Vård:

 • Närsjukhus och närakuter (vi bor i en stad på 46000 invånare och vi har 30 km till vår “närakut”…)
 • Bättre tandvårdsförsäkringar, tandvården är på tok för dyr.

Skola:

 • återinför betygen på tidigare stadium.
 • se till att eleverna får jobba med studier istället för att använda droger.
 • uppmuntra olika specialintressen på ett tidigt stadium, för att få folk att skaffa kreativa hobbies.

Teknik:

 • Billigare och effektivare metoder för att bygga hus.
 • Sträva efter en öppen fri konkurrens som förhindrar extremt höga priser på nyproduktion och hyror.
 • Sträva efter bättre kvalitet på produkter, idag är många produkter helt undermåliga, med en ej hållbar, design.

Transportinfrastruktur:

 • Hypersnabbtåg som återanvänder energi med sikte på trans-European express med visionen mot trans-Atlantic och trans-Oceanic express.
 • Biltåg, bort med de energi-ineffektiva bilarna från vägarna på långsträckorna.
 • Fler tåglinjer, typ hyperloop för närtrafiken, och maglev för längre sträckor. Bort med långdistans godstransport från vägarna.

Leave a Reply