Beskrivning av vem Roland Orre är, för C-nominering

66 årig man, gift, har två barn. Född i Östersund, började min bana med några sommarjobb på ett par radio/TV-verkstäder, sedan jobbade med plast och transport innan jag började studera (MSc teknisk fysik) i Uppsala 1977, jobbat som system/programvaruutvecklare på ASEA/ABB under 80-talet till början på 90-talet. Har studerat Artificiell Intelligens och har doktorerat 2003 inom datalogi på KTH från tidigt 90-tal där jag också undervisat och sedermera (1996) blev forskningskonsult för WHO, där jag inom eget bolag (enskilt innan, AB sedan 2004) har utvecklat de fundamentala neural-statistiska metoder som nu används för att detektera läkemedels och vaccin-biverkningar på ett tidigt stadium. En av mina examensarbetare, sedan anställd, är sedan länge forskningsledare på Uppsala Monitoring Center (en WHO org).

Har också arbetat som lärare i Java, web-programmering (inkluderande javascript), Linux, operativsystem, nätverk och nätverksteknik samt kraftelektronik, matematik och Microsoft office (fast jag själv körde Open Office 😉 på Solna gymnasium perioden 2008 till 2011.

Leave a Reply