Beskrivning av vem Roland Orre är, för C-nominering

66 årig man, gift, har två barn. Född i Östersund, började min bana med några sommarjobb på ett par radio/TV-verkstäder, sedan jobbade med plast och transport innan jag började studera (MSc teknisk fysik) i Uppsala 1977, jobbat som system/programvaruutvecklare på ASEA/ABB under 80-talet till början på 90-talet. Har studerat Artificiell Intelligens och har doktorerat 2003 inom datalogi på KTH från tidigt 90-tal där jag också undervisat och sedermera (1996) blev forskningskonsult för WHO, där jag inom eget bolag (enskilt innan, AB sedan 2004) har utvecklat de fundamentala neural-statistiska metoder som nu används för att detektera läkemedels och vaccin-biverkningar på ett tidigt stadium. En av mina examensarbetare, sedan anställd, är sedan länge forskningsledare på Uppsala Monitoring Center (en WHO org).

Har också arbetat som lärare i Java, web-programmering (inkluderande javascript), Linux, operativsystem, nätverk och nätverksteknik samt kraftelektronik, matematik och Microsoft office (fast jag själv körde Open Office 😉 på Solna gymnasium perioden 2008 till 2011.

About Orre Gustav. A.I. Roland

Technological ideologist, hacker (geek+nerd) Member of the Swedish Pirate Party. Developing the next generation customer driven innovation system. Wish-IT®, Wish Innovation Technologies® http://wish-it.se I like hacking with everything that makes information useful: Electronics, free hardware/software, knowledge systems, machine learning, AI (and in the future nano technology). I consider the patent system, the current monetary system and our national borders to be our biggest obstacles against a flourishing world in peace. Proprietary software and hardware is a dead end. I use only Linux on laptops, desktops and servers. PhD in computer science. MSc in engineering physics. Skilled in software development, data analysis and pattern recognition. Developing next generation customer driven innovation systems Wish-IT®, Wish Innovation Technologies ®, implementing permaculture in the land of ideas and innovation, making the customer the inventor. Favorite quotation: “If you have an apple and I have an apple and we exchange these apples then you and I will still each have one apple. But if you have an idea and I have an idea and we exchange these ideas, then each of us will have two ideas.” -- George Bernard Shaw
This entry was posted in Okategoriserade. Bookmark the permalink.

Leave a Reply