Monthly Archives: October 2021

What Roland Orre wants to do, as a C-nominated.

Presentation of myself is here.Swedish version of this here.What is important for me / Issues / Policy area?Energy, IT, healthcare, school, technology and transport infrastructure. Energy: More efficient energy use, with a vision towards totally fossil-free and uranium-free solutions. More … Continue reading

Posted in Okategoriserade | Leave a comment

Vad Roland Orre vill göra, som en C-nominerad.

Vem jag är, är kort beskrivet här.English version of this, here. Vad är viktigt för mig/Sakfrågor/Politikområde?Energi, IT, vård, skola, teknik och transportinfrastruktur. Energi: Effektivare energianvändning, med sikte på fossil-fria och uran-fria lösningar. Effektivare utnyttjande av solenergi ffa CSP (concentrated solar … Continue reading

Posted in Okategoriserade | Leave a comment

Description of who Roland Orre is, for C-nomination.

I’m a man of 66 years, married, have two kids. Born in Östersund, started my career with a few summer jobs at a couple of radio/TV repair shops (where some denote them “workshops” in English… strange as workshop for me … Continue reading

Posted in Okategoriserade | Leave a comment

Beskrivning av vem Roland Orre är, för C-nominering

66 årig man, gift, har två barn. Född i Östersund, började min bana med några sommarjobb på ett par radio/TV-verkstäder, sedan jobbade med plast och transport innan jag började studera (MSc teknisk fysik) i Uppsala 1977, jobbat som system/programvaruutvecklare på … Continue reading

Posted in Okategoriserade | Leave a comment